Welke ondersteuning bieden onze scholen?

Alle scholen in ons samenwerkingsverband bieden goede ondersteuning aan hun leerlingen. Voor een deel is die ondersteuning op alle scholen vergelijkbaar, maar daarnaast maken scholen ook hun eigen keuzes. Scholen organiseren de ondersteuning die past bij wat hun leerlingen nodig hebben en die aansluit bij hun onderwijsvisie. Hier ontdekt u snel de ondersteuningsmogelijkheden van de school van uw keuze.

Ondersteuningsmogelijkheden op alle scholen

Voor alle scholen in ons samenwerkingsverband geldt dat zij ondersteuning bieden op de volgende gebieden:

  • Dyslexie en dyscalculie
  • Faalangst
  • Aandachtsstoornissen
  • Oppositioneel gedrag
  • Autistisch gedrag
  • Sociale vaardigheden
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Leren leren en/of huiswerkbegeleiding
  • Taal- en rekenbeleid
  • Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen.

Om die ondersteuning te bieden beschikt elke school over specifieke deskundigheid. Teamleden zijn opgeleid en getraind om goed om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Minstens een van de teamleden is een academisch opgeleid orthopedagoog, die specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen kan vaststellen en een handelingsplan kan opstellen.

Specifieke ondersteuningsmogelijkheden per school

Naast de ondersteuning die op alle scholen aanwezig is, kent elke school ook specifieke ondersteuningsmogelijkheden. Welke dat zijn, kunt u elders op deze pagina vinden. U kunt een school zoeken door te kiezen op plaats, schoolsoort en levensbeschouwing. Per school vindt u een compacte beschrijving van de geboden ondersteuning en links naar meer informatie, zoals de website van de school, de site van de onderwijsinspectie of het schoolondersteuningsprofiel.

Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar de brugklas is in de regio Amersfoort goed geregeld. Alle scholen voor voortgezet onderwijs hanteren dezelfde aanmeldprocedure. Meer informatie over die procedure vindt u op de website ‘Van Basis naar Brug’.